pomoc@pds.sos.pl | +48 662 621 634

Outsourcing ITPrzedsiębiorstwa dążą do koncentracji na rozwoju kluczowych kompetencji swoich pracowników. Jednocześnie wydzielają niektóre funkcje z organizacji i przekazują je podmiotom zewnętrznym, które potrafią wykonywać je bardziej efektywnie. Pozwala to m.in. na redukcję kosztów operacyjnych. Korzystanie z usług firmy zewnętrznej świadczącej serwis IT jest bardziej opłacalne niż stworzenie etatu dla informatyka.

Zalety outsourcingu:

  • kompleksowe działania ? nasi pracownicy specjalizujący się w różnych dziedzinach informatyki razem wnoszą wyższą wartość dodaną niż jeden pracownik IT, który nie jest w stanie na odpowiednim poziomie opanować wszystkich dziedzin

  • synergia ? dzięki zorganizowanej pracy zespołowej możemy rozwiązywać określone problemy szybciej

  • redukcja kosztów ? brak potrzeby tworzenia dodatkowego stanowiska pracy

  • najskuteczniejsze rozwiązania Państwa problemów bazujące na naszym doświadczeniu w obsłudze wielu firm

  • możliwość natychmiastowej reakcji na większość problemów dzięki pomocy zdalnej

Przykłady naszych działań:

  • usuwanie wszelkich problemów, które skutkują nieprawidłowym funkcjonowaniem komputerów

  • tworzenie i rozbudowa sieci lokalnej, umożliwiającej użytkownikom korzystanie ze wspólnych zasobów (miejsc przechowywania danych), drukarek itp.

  • profilaktyka, dzięki której zapobiegamy występowaniu problemów w przyszłości

  • dywersyfikacja łącza internetowego ? w przypadku awarii ze strony jednego dostawcy można połączyć usługę pozostałych providerów, co chroni przed paraliżem pracy

  • analizujemy proces biznesowy, działania firmy i dokładnie wsłuchujemy się w potrzeby a następnie proponujemy rozwiązania, które ułatwiają i przyspieszają pracę a także zwiększają możliwości itp.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą cenową
Back to Top